Ampy คืออุปกรณ์สำรองไฟสำหรับชาร์จให้กับแก่อุปกรณ์พกพาที ่สามารถเก็บเกี่ยวเอาพลังงานจลน์จากการเคลื่อนไหวร่า งกายของผู้ใช้มาชาร์จประจุใส่ตัวมันเองได้
ขนาดของ Ampy นั้นใกล้เคียงกับแบตเตอรี่สำรองทั่วไป ด้านในมีแบตเตอรี่พร้อมวงจรชาร์จไฟ มาพร้อมสายรัดสำหรับใช้งานเพื่อรัด Ampy ไว้กับขาหรือแขนได้ ในส่วนของแบตเตอรี่นั้นแม้ว่าแหล่งข่าวจะไม่ระบุขนาด ของมันเป็นตัวเลขที่ชัดเจน แต่มีการเปรียบเทียบปริมาณพลังงานที่มันสามารถแปลงจา กพลังงานจลน์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้แก่อุปกร ณ์ได้ว่า หากผู้ใช้พกมันเดินไปมาทั้งวันประมาณ 10,000 ก้าว (หรือรัดมันไว้ที่ขาในขณะปั่นจักรยานนาน 1 ชั่วโมง หรือจะพกไว้กับตัวในขณะวิ่งออกกำลังเป็นเวลาครึ่งชั่ วโมง) ก็จะได้พลังงานไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการชาร์จไฟให้สมาร์ ทโฟนใช้งานได้นานขึ้น 3 ชั่วโมง
เฉกเช่นอุปกรณ์สวมใส่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ตัว Ampy มาพร้อมกับแอพที่สร้างมาสำหรับใช้งานควบคู่กับสมาร์ท โฟน ซึ่งสามารถบอกได้ว่าในขณะที่ผู้ใช้เคลื่อนไหวร่างกาย โดยพก Ampy ไว้กับตัวนั้น ผู้ใช้ได้เผาผลาญพลังงานในร่างกายไปกี่แคลลอรี่, พลังงานไฟฟ้าที่ Ampy เปลี่ยนมาจากรูปพลังงานจลน์นั้นเป็นกี่ วัตต์-ชั่วโมง และช่วยบอกด้วยว่าการชาร์จไฟด้วยปริมาณดังกล่าวซึ่งถ ือเป็นวิธีการหมุนเวียนพลังงานสะอาดนั้นได้ช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนเท่าใด
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสั่งจอง Ampy ได้จากหน้าเว็บโครงการที่กำลังระดมทุนผ่าน Kickstarter ในราคาถูกสุดชุดละ 105 ดอลลาร์ (ได้ Ampy พร้อมสายรัดแขนพร้อมปลอกและตัวหนีบสำหรับการหนีบเข้า กับเสื้อผ้า) โดยตอนนี้มีการระดมทุนไปได้เกินเป้า 100,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่มา - VentureBeatKickstarter, Battery, Wearable Computing
อ่านต่อ...