Hugo Barra แห่ง Xiaomi ให้สัมภาษณ์สื่ออินเดียถึงแผนการทำตลาดสินค้าของ Xiaomi ในอินเดีย เขาได้รับคำถามในประเด็น Jonathan Ive พูดว่า "พวกที่เลียนแบบแอปเปิล ล้วนแล้วแต่เป็นหัวขโมย" ที่ดูจะหมายถึง Xiaomi เป็นพิเศษ
Barra ตอบสัมภาษณ์ว่าเขาต้องดูบริบทการให้สัมภาษณ์ของ Ive ก่อน แต่โดยรวมแล้วเขาบอกว่าเสียงวิจารณ์ต่อ Mi4 หรือ iPhone 6 นั้นไม่ต่างกัน เพราะฝั่งของ iPhone 6 เองก็ใช้แนวทางดีไซน์ที่มีในท้องตลาดมานานแล้ว และ HTC ก็ออกแบบมือถือแนวนี้มา 5 ปีแล้ว เราคงไม่สามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือคนคิดแนวทางดีไ ซน์แบบใดแบบหนึ่งแต่ผู้เดียวได้อีกต่อไป
เขายังบอกว่าดีไซเนอร์เป็นกลุ่มที่เน้นอารมณ์ความรู้ สึกเป็นปกติ และ Jonathan Ive เป็นสุดยอดดีไซเนอร์แห่งยุคสมัยคนหนึ่ง เขาคิดว่า Ive คงไม่ได้พูดถึง Xiaomi โดยตรง แต่หมายถึงความรู้สึกรวมๆ ของตัวเองมากกว่า
ที่มา - Economic Times via Tech in Asia
Hugo Barra, Apple, Design, HTC, iPhone 6, Jonathan Ive, Xiaomi
อ่านต่อ...