เว็บไซต์ Ars Technica รายงานว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่ไมโครซอฟท์จะยังดำเนินโครงก าร Windows Insider Program ที่เปิดให้ผู้ใช้ภายนอกร่วมทดสอบ Windows ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อไปหลังการเปิดตัว Windows 10 อย่างเป็นทางการในปีหน้า
Ars Technica เชื่อว่าไมโครซอฟท์จะประสบปัญหาปล่อยอัพเดตย่อยอย่าง ต่อเนื่องและรวดเร็วแน่นอนหากไม่มีโครงการลักษณะข้าง ต้น ดังนั้นโครงการดังกล่าวคงจะมีอยู่ต่อไปเพื่อให้บริษั ทมีโอกาสเห็นการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงในช่วงทด สอบก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้งานทั่วไปครับ
ที่มา: Ars Technica
Windows 10, Rumor, Microsoft, Development
อ่านต่อ...