นักวิจัยจากไมโครซอฟท์รีเสิร์ชและจาก Advanced Interactive Technologies แห่งสถาบันเทคโนโลยีสวิส ซูริคในสวิตเซอร์แลนด์ เผยงานวิจัย In-air Gestures Around Unmodified Mobile Devices ที่กล่าวถึงอัลกอริทึมบนพื้นฐานของการเรียนรู้ของเคร ื่องจักร (machine learning based algorithm) ที่ให้กล้องบนอุปกรณ์พกพาตรวจจับการสั่งการด้วย gesture ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงอุปกรณ์แต่อย่างใด
ทีมวิจัยกล่าวว่า อัลกอริทึมนี้รองรับรูปแบบ gesture ที่ต่างออกไปจากรูปแบบมาตรฐานและทำงานได้ในสภาพแสงที ่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้การสั่งการด้วย gesture แทนที่การสัมผัสบนหน้าจอของอุปกรณ์พกพาที่เป็นอินพุท หลัก แต่เป็นการเสริมการทำงานในหลากหลายรูปแบบการใช้งาน อาทิ การเลือกเมนู เป็นต้น
ทีมวิจัยได้ทดสอบอัลกอริทึมนี้บนอุปกรณ์พกพาอย่างสมา ร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอชท์เพื่อดูความแม่นยำและผลกระทบต่ อการใช้หน่วยความจำที่มีจำกัด พบว่าความแม่นยำในการทดสอบที่ร้อยละ 93 ดูคลิปนำเสนอได้ที่ท้ายข่าวครับ
ที่มา: Advanced Interactive Technologies, WMPoweruser

Microsoft, Research, Gesture, Machine Learning
อ่านต่อ...