เอชพีแจ้งลูกค้าว่าภายในวันที่ 21 นี้บริษัทจะยกเลิกใบรับรองของบริษัท เนื่องจากมีมัลแวร์ได้รับการรับรองจากใบรับรองเหล่าน ี้
ทางเอชพีระบุว่าต้นเหตุมาจากมัลแวร์ที่ติดไปกับคอมพิ วเตอร์นักพัฒนาและปลอมชื่อไฟล์ตัวเองเป็นเหมือนชุดซอ ฟต์แวร์ทดสอบของบริษัท ทำให้นักพัฒนาส่งไฟล์ไปรับรองในที่สุด สุดท้ายไฟล์หลุดออกไปจากเครือข่ายของบริษัทเพราะตัวม ัลแวร์สามารถสำเนาตัวเองกลับที่มาได้ด้วย
มัลแวร์ตัวนี้ไม่ได้แพร่ถูกติดตั้งไปกับซอฟต์แวร์ใดๆ ของเอชพี และทางเอชพียืนยันว่าโครงสร้างความปลอดภัยของการรับร องซอฟต์แวร์ของบริษัทไม่ได้ถูกเจาะ
หลังจากใบรับรองถูกยกเลิกอาจทางเอชพีจะต้องรับรองซอฟ ต์แวร์ของตัวเองด้วยใบรับรองใหม่ ผู้ที่ลงไดร์เวอร์จากแผ่นของเอชพีอาจจะเห็นหน้าจอแจ้ งเตือน
ใบรับรองของเอชพีได้รับการรับรองจากทาง Verisign มาอีกที โดยทาง Verisign จะยกเลิกใบรับรองในวันที่ 21 ที่จะถึงนี้
ที่มา - Krebs on Security
HP, Security
อ่านต่อ...