เอกสารของ Edward Snowden ชุดใหม่เปิดเผยโดย The Intercept แสดงระดับความลับของ NSA โดยทั่วไปเรามักเห็น 5 ระดับได้แก่ unclassified, for offcial use only, confidential, secret, และ top secret แต่มีระดับที่หกได้แก่ core secrets ที่เหนือกว่าทุกระดับ
ระดับ core secrets นี้จะเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือกเฉพาะเท่านั้น
ความลับระดับนี้ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้า ที่ในโครงการ Sentry Eagle ที่ใช้เข้าถึงข้อมูลระดับสูงที่อาจจะเข้ารหัสไว้ หรือมีการรักษาความลับไว้เป็นอย่างดี โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยอีก 6 โครงการ ได้แก่ Sentry Hawk เจาะช่องโหว่คอมพิวเตอร์, Sentry Falcon รักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในประเทศ, Sentry Osprey เจ้าหน้าที่ลับทำงานในองค์กรในหรือต่างประเทศเพื่อเจ าะระบบ, Sentry Raven โครงการเจาะการเข้ารหัสค้นหาจุดอ่อนของกระบวนการเข้า รหัส, Sentry Condor เครื่องมือเจาะระบบ, Sentry Owl โครงการทำงานร่วมกับบริษัทหรือเจ้าหน้าที่บางคนในบริ ษัทเพื่อเจาะระบบดักฟังข้อมูล
โครงการเหล่านี้ทำให้ NSA สามารถเข้าดักฟังข้อมูลจากองค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ของ ตัวเองอยู่ภายในได้ ไม่ว่าองค์กรเหล่านั้นจะยินดีให้ความร่วมมือกับ NSA หรือไม่
เอกสารที่ The Intercept เปิดเผยมามีสิบชุด ความหนารวมหลายสิบหน้า
ที่มา - The Intercept
NSA
อ่านต่อ...