Mark Zuckerberg และ Priscilla ภรรยา บริจาคเงิน 25 ล้านดอลลาร์ให้มูลนิธิศูนย์ควบคุมโรค (Centers for Disease Control Foundation) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อสู้กับอีโบลา
Zuckerberg บอกว่าเราต้องช่วยกันควบคุมไม่ให้อีโบลาแพร่กระจายใน วงกว้างลักษณะเดียวกับโปลิโอหรือเอดส์ และวิธีที่เขาเห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือช่วยสนับสนุนกา รทำงานของ CDC และผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเงินของเขาจะช่วยเหลือทั้งการตั้งศูนย์รักษา เทรนบุคลากร และตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสให้มากขึ้น
ที่มา - Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg
อ่านต่อ...