มูลนิธิ Linux Foundation ร่วมกับพาร์ทเนอร์หลายราย เปิดตัวโครงการ Dronecode เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหร ับ "โดรน" และอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles หรือ UAV)
บริษัทที่เป็นแกนหลักของโครงการนี้คือ 3D Robotics บริษัทโดรนของ Chris Anderson อดีตบรรณาธิการนิตยสาร Wired โดยมีบริษัทโดรนรายอื่นๆ รวมถึงบริษัทไอทีอย่าง Intel, Qualcomm, Baidu ร่วมเป็นสมาชิก
Dronecode จะทำหน้าที่เป็นร่มใหญ่ของโครงการย่อยๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการที่สำคัญคือ APM/ArduPilot ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับ UAV ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2007 และโครงการ PX4 ฮาร์ดแวร์โอเพนซอร์สที่ตั้งเป้าช่วยลดต้นทุนการสร้าง UAV ให้ถูกลง
Jim Zemlin ผู้อำนวยการของ Linux Foundation ให้สัมภาษณ์ว่าการตั้งองค์กรกลางที่ไม่สังกัดบริษัทใ ด ย่อมจะช่วยให้ Dronecode ขอรับการสนับสนุนจากนักพัฒนาทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้น ผลย่อมเป็นซอฟต์แวร์สำหรับโดรนและหุ่นยนต์ขับเคลื่อน อัตโนมัติที่ดีกว่าเดิม
ที่มา - Linux Foundation
Drone, Linux Foundation, Open Source
อ่านต่อ...