เนื่องจากโรคอีโบลาในตอนนี้เดินทางเข้ามาสู่จุดวิกฤต ิ มีผู้ติดเชิ้อแล้วกว่า 8,400 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็วขึ้นเรื ่อยๆ มาร์คและภรรยาจึงเล็งเห็นว่า ถ้าจะหาทางหยุดยั้งไม่ให้โรคแพร่เชื้อไปมากกว่านี้จน กลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพระดับโลกในระยะยาว ก็ต้องหาทางควบคุมมันให้เร็วที่สุด การบริจาคเงิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 813 ล้านบาท) จึงเป็นหนทางหนึ่งที่เขาเชื่อว่าจะช่วยให้องค์กร CDC (Centers for Disease Control Foundation) สามารถนำไปใช้เป็นวิจัยและพัฒนาวิทยาการการต่อสู้กับ โรคอีโบลาได้มากขึ้น
ที่มา - Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg
อ่านต่อ...