จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีรายได้รวม 3,114 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 648 ล้านบาท ลดลง 14%
สาเหตุหลักที่กำไรไตรมาสนี้ลดลง มาจากการตั้งสำรองหนี้ 274 ล้านบาทในคดีที่เจ้าหนี้ช่วงก่อนบริษัทเข้าแผนฟื้นฟู กิจการฟ้องร้อง ซึ่งหากไม่มีรายการดังกล่าวบันทึกเข้ามา บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 22%
ไตรมาสที่ผ่านมาบริษัทมีลูกค้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพิ่มขึ้น 63,424 ราย รวมมีลูกค้าราว 1.6 ล้านรายแล้ว
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3BB, Financial Report
อ่านต่อ...