สิ่งแรกที่เราจะทำหลังจากได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยพิบั ติต่างๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นการหาข้อมูลว่าเพื่อนหรือญาติของเราท ี่อยู่ใกล้บริเวณนั้นปลอดภัยดีหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เอง Facebook จึงออกบริการ Safety Check ที่อนุญาตให้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข่าวยืนยันความปลอ ดภัยทั้งของตัวเองและคนอื่นๆ ในบริเวณนั้นให้กับเพื่อนๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นในบริเวณที่ผู้ใช้อย ู่ Facebook จะส่งข้อความไปที่ผู้ใช้ว่าปลอดภัยดีแล้วหรือยัง เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "I'm safe" แล้ว Facebook ก็จะส่งข้อความแจ้งไปที่เพื่อนของเราว่าเราปลอดภัยแล ้วทันที นอกจากนี้เรายังสามารถรายงานสถานการณ์ของเพื่อนคนอื่ นที่อยู่ในบริเวณนั้นได้อีกด้วย สามารถชมวิดีโอสาธิตการทำงานได้ในลิงค์หลังที่มา
ข้อจำกัดของบริการนี้ก็คือจะต้องภาวนาให้อินเตอร์เน็ ตไม่ล่มไปด้วยนี่แหละ และสุดท้ายนี้ผมหวังว่าจะไม่มีใครที่ต้องใช้บริการนี ้นะครับ
ที่มา - Facebook Newsroom


Facebook, Natural disaster
อ่านต่อ...