ฟังก์ชัน "Kill Switch" คือฟังก์ชันที่ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการควบคุมเครื่องส มาร์ทโฟนได้จากระยะไกล ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงผู้ใช้จะสามารถลบไฟล์หรือข้อมูล สำคัญออกจากสมาร์ทโฟน หรือสั่งปิดเครื่องได้ แม้ในขณะนั้นตัวเครื่องจะตกอยู่ในมือผู้อื่น ทว่าหากสมาร์ทโฟนเหล่านั้นถูกขโมยไปอย่างจงใจ หัวขโมยก็มักจะรีบรีเซ็ตเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เจ ้าของที่แท้จริงสามารถสั่งปิดเครื่อง (ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องใหม่ก็อาจต้องทำการใส่รหัสผ่าน ที่ยากจะคาดเดา) หรือลบข้อมูลต่างๆ ได้ทัน
ทว่า Android รุ่นล่าสุด Lollipop มาพร้อมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่จะมาแก้ลำหัวขโมยเห ล่านี้อีกขั้นหนึ่งแล้ว มันคือฟีเจอร์ที่เรียกกว่า "Factory Reset Protection" ซึ่งเมื่อผู้ใช้เรียกใช้งานฟีเจอร์นี้แล้ว อุปกรณ์จะถามหารหัสผ่านทุกครั้งเมื่อมีความพยายามที่ จะรีเซ็ตเครื่อง เมื่อใช้งาน Factory Reset Protection ร่วมกับฟีเจอร์การล็อคเครื่องจากระยะไกลแล้ว นั่นหมายความว่า Android 5.0 Lollipop จะมีระบบ "Kill Switch" ที่สมบูรณ์เหมือนคู่แข่งอย่าง iOS เสียที
การปรับปรุงฟังก์ชัน "Kill Switch" นี้ก็สอดคล้องกับกฎหมายของ California ที่กำหนดว่าสมาร์ทโฟนที่จะวางขายในพื้นที่ของ California ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีหน้า จะต้องมีฟังก์ชัน "Kill Switch" อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดทุกเครื่อง
ที่มา - The Verge
Lollipop, Android, Security
อ่านต่อ...