หากยังจำกันได้ Twitter เคยมีการทดสอบโชว์ทวีต Favorite ซึ่ง Twitter ได้กล่าวว่า ในการทดสอบนี้พบว่าผู้คนสนุกกับการได้เห็นทวีตของคนท ี่ไม่ได้ตามในไทม์ไลน์ของตัวเอง ดังนั้นจากนี้อาจจะมีทวีตเหล่านี้มากขึ้น เช่น แนะนำทวีต แนะนำแอคเคาต์ หรือแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจ แต่จะเป็นทวีตที่ Twitter กรองให้แล้วว่า มีความเกี่ยวข้องหรืออยู่ในขอบข่ายที่เรายังให้ความส นใจอยู่
ก็เตรียมพบกับ "สิ่งที่น่าสนใจ" ที่เราไม่ได้ร้องขอ ในหน้าไทมฺ์ไลน์กันเร็วๆ นี้
ที่มา - The Next Web
Twitter
อ่านต่อ...