กูเกิลปรับสถานะของ Nexus Player บนหน้าเว็บสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเป็น "out of inventory" หรือของหมด แต่กลับเขียนอธิบายไว้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการตรวจ รับรองจาก FCC (กสทช. สหรัฐ) ดังนั้นกูเกิลจะหยุดรับคำสั่งซื้อสินค้านี้จนกว่าจะไ ด้รับใบรับรอง
หลังจากกูเกิลเปิดตัว Nexus ชุดใหม่ก็เปิดให้สั่งซื้อ Nexus 9 และ Nexus Player ทันที ในขณะที่ Nexus 6 ยังไม่เปิดให้สั่งซื้อผ่านเว็บ สินค้าทั้งหมดจะเปิดขายจริงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน
งานนี้ไม่รู้ไปทำพลาดกันอย่างไร ก็ได้แต่หวังว่ากูเกิลจะสามารถแก้ปัญหาเรื่อง FCC ได้โดยเร็วครับ
ที่มา - Android Police
Nexus Player, Google Nexus, FCC
อ่านต่อ...