Docker ได้พันธมิตรรายใหญ่อย่างไมโครซอฟท์ ที่ประกาศว่า Windows Server รุ่นหน้า (Windows 10 Server) จะรองรับ Docker มาตั้งแต่ต้น
ไมโครซอฟท์สนับสนุน Docker บน Azure มาก่อนแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ Windows 10 Server จะมีความสามารถแบบเดียวกัน การที่ "คอนเทนเนอร์" แบบ Docker สามารถใช้งานบน Windows Server ได้โดยตรง ย่อมทำให้การนำแอพพลิเคชันข้ามไปรันบนลินุกซ์ง่ายขึ้ นมาก
การพัฒนาซอฟต์แวร์สายไมโครซอฟท์ให้ทำงานร่วมกับ Docker เป็นผลงานของ MS Open Tech ทีมสนับสนุนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและมาตรฐานเปิดของไมโ ครซอฟท์
ที่มา - Microsoft Open Tech

Docker, Microsoft, Windows 10 Server, Server, Enterprise
อ่านต่อ...