หลังจาก Uber เริ่มให้บริการตามหัวเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก และได้รับการตอบรับจากลูกค้าในด้านดี แต่อาจจะมีปัญหากับจากผู้ให้บริการดั้งเดิม และอาจผิดกฎหมายในบางเมืองหรือบางประเทศ แต่ในไทยที่เริ่มให้บริการในกรุงเทพอย่างเป็นทางการตั้งแต่ต้นปี และเริ่มขยายไปจังหวัดภูเก็ตแล้ว
ล่าสุดมีภาพรีวิวบริการ UberX บริการแบบประหยัด ในเว็บไซต์พันทิปแต่ใช้ทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือที่เรียกกันติดปากว่าทะเบียนดำ ซึ่งบริการนี้อาจผิดกฎหมายการนำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลม ารับจ้างจะผิด พรบ.การขนส่งทางบก โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ล่าสุดกระทู้ดังกล่าวถูกลบออกจากพันทิปเนื่องจากผิดเ งื่อนไขใช้เป็นพื้นที่โฆษณา
หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะจัดการเรื่องนี้โดยเร็วนะค รับ
ที่มา- พันทิป ผ่าน Google Cache
Uber, Thailand
อ่านต่อ...