วันนี้ Google ประกาศเพิ่มการสนับสนุนมาตรฐาน Security Key ในการลงชื่อเข้าใช้ (login) Gmail ด้วยไดรฟ์ USB ที่ใช้มาตรฐานดังกล่าวแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ลูกค้าที่ต้องการใช้งาน จะต้องซื้อไดรฟ์ที่ได้รับการรับรองว่าใช้กับมาตรฐานด ังกล่าวได้
สำหรับมาตรฐาน Security Key นั้นพัฒนาโดยกลุ่ม FIDO Alliance ที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทไอทีและการเงินสำคัญ ๆ เพื่อพัฒนาระบบการยืนยันตัวตน (authentication) ที่ง่ายมากขึ้นต่อการใช้งาน ซึ่ง Security Key นั้นใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า Universal 2nd Factor (U2F) ในการทำงาน ซึ่งจะเรียกใช้งานรหัสยืนยันจำนวนหกหลักออกมาจากไดรฟ ์ USB นั่นเอง โดยนิยมใช้กันมาได้ระยะหนึ่งแล้วในแวดวงธุรกิจ (เช่น RSA SecureID)
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวนำเอาเข้ามาเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในชั ้นที่สอง (2-factor authentication) เท่านั้น ผู้ใช้ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ร ะบบตามปกติครับ
ที่มา - Google ผ่าน The Verge
Gmail, Google, Security
อ่านต่อ...