หลังจากหน้าเว็บ iCloud ถูกดักฟังแบบคั่นกลาง (man-in-the-middle) ทางแอปเปิลก็ออกมามาเตือนผู้ใช้ว่าอย่าเข้าใช้งานหรื อล็อกอินเว็บที่ใบรับรองดิจิตอลไม่ถูกต้อง
แอปเปิลแสดงตัวอย่างหน้าจอของเบราว์เซอร์หลักสามตัวไ ด้แก่ Safari, Chrome, และ Firefox โดยมีหมายเหตุระบุไว้ว่าเป็นการแสดงตัวอย่างเพื่อเป็ นข้อมูลให้กับลูกค้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นการแนะนำให้ลูกค้าใช้เบราว์เซอร์ใดเป็นพิเ ศษ
ตามรายงานของ GreatFire.org เบราว์เซอร์ 360 Web ฺBrowser จะไม่ตรวจสอบใบรับรอง แต่ในหน้าเว็บของแอปเปิลไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้
ในประเทศจีนการกดยอมรับใบรับรองที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื ่องปกติของคนทั่วไป เช่น เว็บจองตั๋วรถไฟนั้นเป็นใบรับรองแบบรับรองตัวเอง แถมยังหมดอายุแล้ว
ที่มา - TechCrunch, Apple Support, YCombinator

Apple, Security, China
อ่านต่อ...