Android Beam ฟีเจอร์ส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อด้วย NFC ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ Android 4.0 ICS แต่พอถึงเวลาใช้จริงแล้ว ฟีเจอร์นี้กลับใช้งานยากเอาเรื่องทั้งข้อจำกัดของข้อ มูลที่ส่งได้ รวมถึงการใช้ที่ต้องเอาเครื่องไปแนบกันเสียก่อน แต่ใน Android 5.0 Lollipop ได้เริ่มแก้ไขปัญหานี้ด้วยการปรับปรุง Android Beam เสียใหม่แล้ว
ใน Lollipop ฟีเจอร์ Android Beam จะได้อัพเกรดไปอยู่กับหน้าแชร์ของทุกๆแอพ เพื่อให้สามารถแชร์ผ่าน Android Beam ได้ง่ายขึ้น เมื่อกดเลือกใช้ผ่านหน้าแชร์แล้ว ตัวเครื่องจะบอกให้จับเอาเครื่องที่จะส่งข้อมูลไปสัม ผัสกัน และแตะหน้าจออีกครั้งเพื่อส่งข้อมูล

นอกจากจะทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้ว Android Beam ใน Lollipop ยังสามารถส่งไฟล์ได้มากขึ้นจากเดิมที่จำกัดเพียงรูปภ าพ เว็บไซต์ ฯลฯ ไปสู่การเลือกไฟล์จากในตัวเครื่องเพื่อส่งได้เลย นั่นหมายความว่าตอนนี้ Android Beam สามารถส่งไฟล์ได้ทุกสกุลก็ว่าได้

เท่านี้เราคงมีโอกาสได้ใช้ Android Beam กันมากขึ้นครับ
ที่มา - Android Police 1, 2
Lollipop, Android, NFC,
อ่านต่อ...