ดีแทครายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีรายได้รวม 20,845 ล้านบาท ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน จากการแข่งขันในตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้ที่ลดลงของบริการเสียง (-18%) แม้รายได้จากบริการข้อมูลจะเพิ่มขึ้น (+19%) ก็ไม่สามารถชดเชยได้ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,582 ล้านบาท ลดลง 6% เนื่องจากต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นมากจากการขยาย โครงข่าย
ดีแทคมีผู้ใช้บริการรวมในไตรมาสที่ 3 อยู่ 27.78 ล้านเลขหมาย ลดลง 259,000 เลขหมาย เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นระบบเติมเงินลดลง 347,000 เลขหมาย เนื่องจากการแข่งขันสูงในตลาด ขณะที่ระบบรายเดือนลูกค้าเพิ่มขึ้น 88,000 เลขหมาย และมีลูกค้าใช้ดีแทคไตรเน็ตแล้ว 19.7 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 71% ของผู้ใช้บริการทั้งหมด ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายหรือ ARPU (Average revenue per user) แบบไม่รวมค่า IC อยู่ที่ 197 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน ลดลง 5.6%
ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอื่นๆ ซึ่งดีแทคเปิดเผย โดยมีลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟน 11.5 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 41% ขณะที่ลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมี 12.5 ล้านเลขหมาย
ดีแทคประเมินว่าในไตรมาสที่ 4 การแข่งขันในกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจะยังคง รุนแรง เนื่องจากล้วนต้องการให้ลูกค้าเปลี่ยนผ่านจากระบบสัม ปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต ส่วนการลงทุนขยายสถานีฐานนั้นยังคงเงินลงทุนตลอดปีไว ้ 13,000 ล้านบาท โดยลงทุนไปแล้ว 9,600 ล้านบาทในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา
ที่มา: ดีแทค
DTAC, Financial Report
อ่านต่อ...