ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะแต่งตั้ง Michelle Lee อดีตนักกฎหมายด้านคดีความสิทธิบัตรของ Google มาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของ USPTO (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมร ิกา)
Lee ออกจาก Google มาทำงานให้ USPTO ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประจำ Silicon Valley ตั้งแต่ปี 2012 และในขณะนี้เธอก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์แทนผู้อ ำนวยการของ USPTO มาตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากผู้อำนวยการคนก่อน David Kappos อดีตฝ่ายกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ IBM ได้ออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล ้ว
แต่ข่าวล่าสุดนี้หมายความว่า Lee กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งถาวร ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของระบบท รัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา เพราะเธอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาโดยตลอดในการปฏิรูปส ารบบของการจดและให้สิทธิบัตร ตรงข้ามกับคู่แข่งแย่งตำแหน่งอย่าง Philip Johnson นักกฎหมายของ Johnson & Johnson ซึ่งคัดค้านการปฏิรูประบบสิทธิบัตรชนิดหัวชนฝา
การที่ Lee จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ จึงถือว่าเป็นข่าวดีของวงการอุตสาหกรรมไอทีที่หลายบร ิษัทต่างต้องการให้มีการสังคายนาระบบสิทธิบัตรเสียให ม่ เพราะกำลังจะได้คนซึ่งผ่านประสบการณ์งานในวงการมาอย่ างจัดเจนเป็นผู้อำนวยการ USPTO โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่เธอยังทำง านให้กับ Google แล้วจะพบว่าเธอเป็นนักกฎหมายของภาคธุรกิจรายแรกๆ ที่ออกมากล่าวถึงปัญหาสิทธิบัตรที่ถูกถือครองโดยผู้ท ี่ไม่ได้นำไปใช้งานจริง (หรือก็คือกลุ่มผู้ที่ไล่ซื้อหรือจดสิทธิบัตรไว้เพื่ อเรียกเอาเงินจากบริษัทอื่นๆ โดยไม่ได้คิดพัฒนาสินค้าหรือเทคโนโลยีเองอย่างจริงจั ง ที่เรียกกันว่า patent troll นั่นเอง)
Lee จะได้รับตำแหน่งโดยสมบูรณ์เมื่อได้รับการรับรองจากวุ ฒิสภา และจากนั้นเราคงได้เห็นกันว่า USPTO จะมีท่าทีอย่างไรต่อกลุ่มบริษัทที่ทำตัวเป็น patent troll
ที่มา - Ars Technica
USPTO, Google
อ่านต่อ...