ในเว็บไซต์ Conversations ซึ่งเป็นบล็อกของไมโครซอฟท์ฝั่งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถื อที่ไปซื้อมาจากโนเกีย มีการสัมภาษณ์ Tuula Rytil

อ่านต่อ...