เมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทย ไมโครซอฟท์ประกาศตัวเลขผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกประ จำปี 2015 (นับตามปีทางบัญชีของบริษัท) ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่าบริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 23.20 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 18.53 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม กำไรกลับลดลงไปเหลือ 4.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 5.24 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ไมโครซอฟท์ระบุว่ากำไรที่ลดลง เป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการผนวกรวมและปรับโครงสร้างของ บริษัทที่ประกาศในเดือนกรกฎาคมปีนี้ (นับตามปีปฏิทิน) และการผนวกรวมส่วนกิจการอุปกรณ์และบริการของโนเกีย ที่ไมโครซอฟท์ไปซื้อมาและเสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเอง
ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ระบุเพิ่มเติมว่า แผนกอุปกรณ์และผู้บริโภค (device and consumer) มีรายได้เพิ่มขึ้น 47% คิดเป็นตัวเงินอยู่ที่ 10.96 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ส่วนแผนกพาณิชย์ (commercial) รายได้เติบโตขึ้น 10% ไปอยู่ที่ 12.28 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ที่มา - Microsoft ผ่าน Windows Central
Financial Report, Microsoft
อ่านต่อ...