Windows Central อ้างรายงานผลสำรวจของ The Hill หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประจำกรุงวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของสหรัฐฯ ที่สำรวจสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐฯ พบว่ามีสมาชิกสภาเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่ใช้ Windows Phone เป็นโทรศัพท์หลักประจำตัว
สำหรับสมาชิกสภาคนดังกล่าวคือ Suzan DelBene ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของสหรัฐฯ ประจำมลรัฐวอชิงตัน พรรคเดโมแครต โดยก่อนหน้าที่เธอจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนราษฏร เธอเคยทำงานเป็นหนึ่งในผู้บริหารของไมโครซอฟท์มาก่อน จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนัก และเจ้าหน้าที่คณะทำงานของเธอก็ใช้ Windows Phone ด้วยเช่นกัน
ส่วนสถิติอื่นๆ ที่ได้มาจากสำรวจ เช่น ร้อยละ 71 ของสมาชิกสภา เลือกที่จะใช้ iPhone เป็นโทรศัพท์หลัก, 28% ใช้ BlackBerry และ 9% ที่ใช้ Android โดยมีสมาชิกสภาหลายคน มีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง ทั้งนี้ยังมีสมาชิกสภาบางคน (ในผลการสำรวจระบุว่าอย่างน้อยสองคน) ที่เลือกจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเลย โดยรายหนึ่งบอกว่าเป็นเพราะความเคยชินในวิถีทางเก่าๆ (old-fashioned way) และอีกคนเพราะอายุที่แก่เกินไป (83 ปี)
ที่มา - The Hill ผ่าน Windows Central
Windows Phone, Microsoft, Government, USA
อ่านต่อ...