ไมโครซอฟท์ รีเสิร์ช เผยงานวิจัย FingerShadow: An OLED Power Optimization based on Smartphone Touch Interactions ซึ่งกล่าวถึงเทคนิคประหยัดแบตเตอรี่ของมือถือโดยการล ดความสว่างหน้าจอแบบ OLED บริเวณที่นิ้วที่สัมผัสและพื้นที่โดยรอบ (ดูภาพประกอบที่ท้ายข่าว)
ทีมวิจัยกล่าวว่า ได้ทดสอบกับผู้ใช้ 10 ราย พบว่าพื้นที่ 11.14% ของหน้าจอจะถูกนิ้วบดบัง หากใช้เทคนิคประหยัดไฟนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ 5.07-22.32% โดยไม่ลดทอนประสบการณ์การใช้งานมือถือแต่อย่างใด
ปัญหาหน้าจอกินแบตเตอรี่ยังคงเป็นปัญหาที่ผู้ผลิตอุป กรณ์หลายรายพยายามปรับปรุง อย่างของซัมซุงที่ทำ Ultra Power Saving Mode ซึ่งจะปรับการแสดงผลเป็นขาวดำและปิดฟีเจอร์ที่ไม่จำเ ป็น เป็นต้น
ที่มา: ไมโครซอฟท์ รีเสิร์ช ผ่าน WMPoweruser

Microsoft, Mobile, Research




อ่านต่อ...