จากข่าวเดิมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามโครงการแปลงเอกสารในหอสมุดวาติกันเป็นไฟล์ดิจิทัล มาบัดนี้หอสมุดวาติกันได้เปิดให้ชมเอกสารดังกล่าวได้ ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้วครับ
โครงการแปลง Vatican Library Digitization Project นี้เป็นผลงานของบริษัทญี่ปุ่น NTT DATA ในการสแกนเอกสารโบราณและพัฒนาระบบแอพพลิเคชันในการค้ นหาและเรียกดูเอกสารความละเอียดสูงเหล่านี้ผ่านทางเว ็บไซต์ของหอสมุดวาติกัน โดยชุดแรกที่เปิดให้ชมฟรีผ่านทางเว็บไซต์มีสี่พันชิ้ นและคาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นถึงแปดหมื่นสองพันชิ้นเมื่ อสิ้นสุดโครงการ
หอสมุดวาติกัน (Vatican Apostolic Library) นับเป็นหอสมุดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งขึ ้นในกลางศตวรรษที่ 15 มีของสะสมเป็นจำนวนมาก มีทั้งในรูปแบบม้วนหนังสือหรือหนังสือโบราณที่เขียนด ้วยมือกว่าแปดหมื่นสองพันเล่ม หนังสือกว่าล้านหกแสนเล่ม ภาพเขียนเหรียญตราภาพถ่ายจำนวนมาก เนื้อหาเอกสารไม่เฉพาะเจาะจงกับศาสนาคริสต์เพียงเท่า นั้น แต่ยังรวมไปถึงศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ รวมทั้งยังมีผลงานของนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์หรือศิลปินอย่างไมเคิลแองเจลโล(มีเกลัน เจโล)หรือกาลิเลโอ หรือแม้กระทั่งผลงานจากฝั่งโลกตะวันออกก็ยังมีเก็บรั กษาไว้ที่นี่อีกด้วย
ป.ล. อันที่จริงวัดที่อายุของสะสมด้วยคุณภาพและปริมาณผมคิ ดว่าน่าจะเรียกว่า "พิพิธภัณฑ์วาติกัน" ได้สบาย
ที่มา: Good E-Reader, NTT DATA, Vatican Library Digitization Project
E-book, Library, Vatican
อ่านต่อ...