ไม่กี่วันก่อนทาง NSA ประกาศรองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ตระกูล Galaxy ของ Samsung หลายรุ่น เข้าไปยังรายการอุปกรณ์ที่สามารถใช้ส่งข้อความระดับค วามลับได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียง Boeing Black เท่านั้น โดยทาง Samsung ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ภายใต้ชื่อ Knox technology ซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่เฉพาะภายใต้สิ่งแวดล้ อมต่างๆ ที่ถูกเข้ารหัสไว้
แต่แล้วก็ได้มีนักวิจัยด้านความปลอดภัยที่ไม่ประสงค์ ออกนาม ได้เปิด Blog เพื่อเปิดเผยว่า Knox ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่ทุกคนคิด โดยเขาพบว่า Knox เก็บ PIN number ในรูปแบบ Plain Text และอยู่นอกโฟลเดอร์ที่ถูกเข้ารหัสโดย Knox อีกด้วย

เขาได้กล่าวอีกว่า เมื่อกดกู้คืนจากปุ่ม

อ่านต่อ...