ประเด็นลิขสิทธิ์ของการนำข้อมูลจากเว็บอื่นมาแสดงในเ ว็บของตัวเอง เช่นการวางวิดีโอจาก YouTube หรือภาพจาก Flickr มาไว้ในเว็บ หากภาพที่มาละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว ผู้ที่นำมาใส่เว็บจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เป็นประเด ็นที่ถกเถียงกันทั่วโลก ตอนนี้สหภาพยุโรป (European Union) ก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว เมื่อศาลยุติธรรมสหภาพแห่งยุโรปตีความว่าการนำข้อมูล จากเว็บอื่นมาฝังในเว็บตัวเองไม่ถือว่าเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์
การตีความกฎหมายนี้ถูกส่งต่อมาจากศาลเยอรมัน โดยมีคดีระหว่างบริษัท BestWater International และชายสองคนที่นำวิดีโอของบริษัทวางในเว็บของชายทั้ง สอง ตัววิดีโอถูกโพสครั้งแรกบน YouTube โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทาง BestWater
ศาลสหภาพยุโรปตีความว่าการวางวิดีโอลงบนเว็บไม่ได้เป ็นเริ่มต้นการเผยแพร่สู่สาธารณะ (constitute communication to the public) ตามนิยามของกฎหมายสหภาพยุโรป ทำให้การที่ผู้ใช้ไปเห็นวิดีโอบน YouTube แล้วนำมาวางบนเว็บตัวเองจึงไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์
ตอนนี้คำวินิจฉัยยังไม่มีในเว็บและไม่มีคำแปล โดยมีเฉพาะที่ทนายจำเลยในคดีที่เยอรมันไปขอคัดสำเนาม า จึงมีเฉพาะภาษาเยอรมันเท่านั้น
ที่มา - Torrent Freak

European Union, Copyright, Germany
อ่านต่อ...