ซัมซุงมาแหวกแนวโดยการประกาศบริจาคสมาร์ทโฟน 3,000 เครื่องให้กับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรร มแห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) เพื่อใช้ในสถานพยาบาลรักษาโรคอีโบลา 60 แห่งในกินี ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ที่กำลังต่อสู้กับอีโบลาอย่างหนักในขณะนี้
มือถือที่ซัมซุงบริจาคเป็นรุ่น Galaxy S3 Neo โดยมันจะติดตั้งแอพ Smart Health Pro ของสหประชาชาติ เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ให้รวบรวมข้ อมูลการรักษา รวมถึงให้ผู้ป่วยที่ถูกกักกันสามารถติดต่อกับครอบครั วได้ทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ซัมซุงยังให้การสนับสนุนเป็นเงินเพื่อซื้ออ ุปกรณ์การแพทย์กับประเทศกานา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกด้วย
ซัมซุงยืนยันว่าสมาร์ทโฟนเหล่านี้จะถูกทำลายทิ้งทั้ง หมด หลังภาวะโรคระบาดควบคุมได้แล้ว
ที่มา - Samsung Tomorrow
Samsung, Africa, Ebola, Health
อ่านต่อ...