"วันแรกที่ได้ขี่รถคู่ใจ" รู้สึก ประทับใจ หรือ ตกใจ กันอย่างไรบ้างครับ !!