ต่อจากข่าว Larry Page เพิ่มอำนาจให้ Sundar Pichai ดูแลผลิตภัณฑ์หลักของกูเกิลทั้งหมด ล่าสุดหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้เอกสารที่ระบุว่าเป็นบันทึกภายในของกูเกิล เขียนโดยซีอีโอ Larry Page มีใจความที่เปิดเผย (เป็นบางส่วน) ดังนี้

  • Page เปรียบกูเกิลว่าเป็น "วัยรุ่น" ที่ต้องทำงานหนักเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ได้ต่อเนื่อง ปัญหาคือคนมักรู้สึกสบายเกินไปจนไม่รู้สึกว่าต้องสร้ างนวัตกรรม เขาจึงปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้กูเกิลยังรู้สึกกร ะหายที่ต้องประสบความสำเร็จต่อไป
  • การจัดโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ทำให้กูเกิลมีโครงสร้า งองค์กรเหมือนบริษัททั่วไปมากขึ้น และเขาหวังว่ากูเกิลจะทำงานได้รวดเร็วและดีกว่าเดิม
  • เขาบอกว่าโลกเทคโนโลยีซับซ้อนขึ้นมาก แต่ก็เชื่อว่า Sundar มีความสามารถในการมองอนาคต และชักนำทีมงานไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญๆ เหล่านั้น
  • การที่กูเกิลขยายสายผลิตภัณฑ์ไปกว้างมาก ทำให้มีหน่วยงานขึ้นตรงต่อ Page เยอะขึ้นเรื่อยๆ จนเขาไม่มีเวลา การจัดโครงสร้างองค์กรรอบนี้ทำให้ Page มีเวลาไปโฟกัสกับภาพรวมของบริษัทมากขึ้น
  • เขาจะยังทำงานร่วมกับ Sundar ในงานด้านผลิตภัณฑ์ และทำงานกับ Omid Kordestani หัวหน้าฝ่ายธุรกิจในประเด็นเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ก็จะไปสนใจธุรกิจใหม่ๆ ของกูเกิลทั้งเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเรื่อง พลังงาน
  • กูเกิลจะแยกสองสายงานหลักคือผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้ชั ดเจน โดย Page จะดูแลร่วมกับหัวหน้าของแต่ละสายงาน ส่วนสายงานอื่นๆ เช่น การเงิน กฎหมาย รวมถึง Google X ของ Sergey Brin จะยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา - Wall Street Journal
Larry Page, Google, Sundar Pichai
อ่านต่อ...