สืบเนื่องจากบรรดาร้านค้าที่เป็นสมาชิกของ Merchant Customer eXchange (MCX) ได้ปิดการจ่ายเงินผ่าน NFC เพื่อสกัดไม่ให้ใช้งาน Apple Pay และ Google Wallet ได้ ล่าสุด Wal-Mart ร้านค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกาซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ในกลุ ่ม MCX ได้ออกมาชี้แจงดังนี้ครับ
Walmart บอกว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีในการชำระเงินออกมาหลากหลายต ัวในอุตสาหกรรม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือลูกค้าควรได้ใช้ระบบชำระเงินที ่ร้านค้าส่วนใหญ่รองรับ นอกจากนี้ยังต้องเป็นระบบที่ปลอดภัย และให้ประโยชน์กับผู้ใช้งานสูงสุด ซึ่งร้านค้าในกลุ่ม MCX ก็ล้วนเป็นร้านค้าที่มีฐานลูกค้าในอเมริกาใหญ่ที่สุด และระบบของ MCX ก็ดีที่สุดเพราะพัฒนาขึ้นจากความต้องการและประสบการณ ์ที่มีกับลูกค้ามายาวนานนั่นเอง
ด้านโฆษกของแอปเปิลก็ตอบคำถามประเด็นดังกล่าวเมื่อมี นักข่าวสอบถาม โดยบอกเพียงว่า Apple Pay ได้รับการตอบรับที่ดี และแอปเปิลก็พยายามอย่างมากเพื่อให้มีร้านค้ารับรองร ะบบจ่ายเงินที่สะดวก, ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากที่สุด โดยตอนนี้มีจุดรับชำระเงินด้วย Apple Pay แล้วมากกว่า 220,000 จุด
ที่มา: Business Insider (1) และ (2)
Apple Pay, Google Wallet, Mobile Payment, NFC, Walmart
อ่านต่อ...