ประเด็นว่า Uber ทำถูกกฎหมายไทยหรือไม่ โดยเฉพาะ UberX ที่มีนักกฎหมายเคยให้ความเห็นว่าผิดกฎหมาย ตอนนี้ก็มาถึงกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ที่เป็นคู่ แข่งโดยตรง ออกมาเรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบกเข้ามาจัดการแล้ว
ประเด็นเครือข่ายออกมาระบุคือ Uber ให้บริการแท็กซี่ป้ายดำ แต่สามารถเข้ามาแย่งผู้โดยสารกับรถสาธารณะที่จดทะเบี ยนถูกต้องได้
ทุกวันนี้การให้บริการแท็กซี่ได้อย่างถูกต้อง นอกจากรถแท็กซี่จะต้องมีทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) แล้วคนขับเองยังต้องสอบใบขับขี่รถยนต์สาธารณะที่มีกระบวนการยาวกว่าคนทั่วไป เช่น ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจประวัติอาชญากร, การอบรมนานกว่าใบขับขี่ทั่วไป, และการสอบภาคปฏิบัติเป็นการสอบออกถนนจริงขณะที่ใบขับ ขี่ทั่วไปเป็นการสอบในสนามสอบ
UberBlack นั้นบังคับให้ผู้ขับจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ขณะที่ UberX ไม่มีข้อบังคับนี้ สามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์เพื่อให้บริการได้เลย
ที่มา - VoiceTV

Uber,Law, Thailand,
อ่านต่อ...