ทีม Google X เริ่มมีผลงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ ออกมามากขึ้น ไล่ตั้งแต่การพัฒนารอยสักดิจิทัลและเม็ดยาดิจิทัลที่สานต่องานพัฒนาจากทีมของ Motorola เดิม รวมทั้งการสร้างคอนแทคเลนส์วัดปริมาณน้ำตาลในเลือด ล่าสุด Google ก็ได้ประกาศเรื่องโครงการใหม่ของ Google ในการสร้างอนุภาคนาโนที่สามารถไหลกระจายตัวและไหลผ่า นส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านทางกระแสเลือดเพื่อทำหน้าที่ตรวจหาเนื ้อร้ายที่จะกลายเป็นมะเร็ง
Andrew Conrad หัวหน้าทีมย่อยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตของ Google X ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ในงานสัมมนาที่ Wall Street Journal จัดขึ้น โดยเล่าว่า Google ต้องการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ ในการใช้งานจริงและเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่วินิจ ฉัยอาการเจ็บป่วยโดยแพทย์ และอนุภาคนาโนนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ว่า
อนุภาคนาโนของ Googlw นี้จะมีขนาดใหญ่ประมาณพันเท่าของเซลล์เม็ดเลือดแดง และถูกออกแบบมาให้ใช้งานโดยการกลืนเม็ดยาที่บรรจุอนุ ภาคพิเศษเหล่านั้นไว้ภายใน หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วอนุภาคนาโนดังกล่ าวจะกระจายตัวเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทางกระแสเลือดก่อนจะยึดตัวเองเข้ากับเซ ลล์หรือโปรตีนเฉพาะตามที่กำหนด เพื่อคอยเก็บข้อมูลของร่างกายในแต่ละส่วนส่งไปยังอุป กรณ์สวมใส่ที่ทำหน้าที่รายงานผลให้ผู้ใช้และแพทย์ได้ รับทราบ
Conrad ระบุว่า Google จะไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บได้จากตัวอนุภาคนาโนไปใช้เพื่อ การพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่งอันที่จริงแล้ว Google นั้นตั้งใจเพียงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาเพื่อให ้สิทธิบริษัทอื่นได้นำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จริง โดย Google อาจไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้เก็บข้อมูลจากตัวอนุ ภาคนาโนเหล่านั้นเอง
Conrad บอกว่าเทคโนโลยีนี้คงต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อไปอีกร าว 5-7 ปีกว่าจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง แต่ Google เลือกที่จะออกมาพูดถึงโครงการนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะเข้าใจดีว่าการพัฒนาอุปกรณ์ในลักษณะนี้ย่อมสร้า งความกังวลด้านความปลอดภัยในการใช้งานขึ้นในใจของผู้ คน จึงอยากให้เกิดการออกความเห็นและปรึกษากันจากหลายฝ่า ยเพื่อวางแนวทางการพัฒนาโครงการนี้ได้อย่างเหมาะสมตั ้งแต่ตอนนี้นั่นเอง
ที่มา - The Next Web, Engadget
Cancer, Google, Google X, Health
อ่านต่อ...