กลุ่มนักวิจัยจาก University of Central Florida ในสหรัฐอเมริกาและ Eindhoven University of Technology ของเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมมือกันทำงานวิจัยทดสอบการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลใยแก้วและทำความเร็วใ นการส่งข้อมูลได้มากถึง 255Tbps ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอจะรองรับปริมาณการไหลเวียนสูง สุดของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของทั้งโลกได้เลย
ความเร็วที่ว่าสูงของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเส ้นใยนำแสงนั้นอยู่ที่ราว 100Gbps เท่านั้น แต่การทดสอบนี้ให้ความเร็วที่สูงกว่าเป็น 2,550 เท่า ซึ่งในการทดสอบได้มีการส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลใยแก้ว แบบ 7 แกน (หมายถึงสายเคเบิลเส้นเดียวมีเส้นใยนำแสง 7 เส้นแยกออกจากกันอยู่ภายใน) ที่จัดเรียงกันเป็นภาพหน้าตัดแบบหกเหลี่ยม โดยมีความยาวของสายเคเบิล 1 กิโลเมตร
ทีมวิจัยได้อาศัยเทคนิคการส่งข้อมูล spatial multiplexing เพื่อเพิ่มปริมาณข้อมูลที่คลื่นพาหะรองรับได้จนถึง 5.1Tb และใช้เทคนิค wavelength division multiplexing เพื่อบีบคลื่นพาหะจำนวน 50 ชุดให้มีขนาดเล็กลงและเคลื่อนที่ผ่านแกนทั้ง 7 ของสายเคเบิลใยแก้ว
ถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีเครือข่ ายที่สักวันคงได้นำมาใช้งานจริงเพื่อรองรับการเติบโต ของปริมาณการใช้ข้อมูลของผู้คนทั่วโลก
ที่มา - ExtremeTech
Fiber Optics, Network, Research
อ่านต่อ...