Nintendo มีแผนเตรียมฉีกแนวจากการขายเกมและเครื่องเล่น มาสร้างผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพออกวางขายเป็นตัวแรกในรูป แบบของอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับ
Satoru Iwata ซีอีโอของ Nintendo ได้กล่าวว่าบริษัทมีแผนริเริ่มทำออกผลิตภัณฑ์ด้านสุข ภาพออกวางขาย โดยจะประเดิมชิ้นแรกเป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพการน อนหลับ ซึ่งงานนี้เป็นการร่วมพัฒนากับบริษัทอเมริกัน ResMed Inc. ที่เน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาความผิดปกติระหว่างการ นอนหลับ
Nintendo ตั้งใจที่จะสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพการนอนหลับนี้ใ ห้ทันขายก่อนเดือนมีนาคม 2016
ที่มา - Ubergizmo
Health, Nintendo
อ่านต่อ...