หลังจากที่มีความสับสนเล็กน้อยในการแจ้งสเปคในส่วนของการเชื่อมต่อที่ระบุไว้เพียง Bluetooth เท่านั้น ตอนนี้มีข้อมูลแล้วครับว่าการใช้สาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นนอกจากเพื่อชาร์จไฟให้อุ ปกรณ์แล้วยังสามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลกันได้อีก ด้วย
เนื่องจากตัว Microsoft Band นั้นใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านทาง Bluetooth 4.0 LE ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้พลังงานน้อยมาก แต่มี application throughput เพียง 0.27 Mbit/s เท่านั้น การรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมากจึงต้องใช้เวลาพอสมควร ไมโครซอฟท์จึงได้มีซอฟต์แวร์สำหรับ Windows และ OS X ที่สามารถซิงค์กับ Microsoft Band ได้ผ่านทางสาย USB ที่เร็วกว่า เมื่อเทียบกับการซิงค์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Bluetooth 4.0 LE นอกจากความสามารถในการชาร์จไฟและซิงค์ข้อมูลแล้ว สาย USB นี้ยังสามารถใช้เพื่ออัพเดตหรือกู้คืนตัว Microsoft Band ได้อีกด้วย
รู้แบบนี้แล้วก็เก็บรักษาสายที่มีมูลค่า $19.99 นี้ไว้ให้ดีนะครับ (ประมาณ 651 บาท)
ที่มา - Windows Central
Microsoft Band, Microsoft, Wearable Computing




อ่านต่อ...