โครงการเพิ่มความปลอดภัยให้เฟซบุ๊กหรือ Project the Graph ประกาศช่องทางเข้าถึงเฟซบุ๊กผ่านเครือข่าย Tor ในโดเมน facebookcorewwwi.onion หรืออ่านว่า Facebook's Core WWW Infrastructure เป็นช่องทางมาตรฐานสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงเฟซ บุ๊กผ่าน Tor
การที่เฟซบุ๊กประกาศช่องทางเช่นนี้ ทำให้ผู้ใช้ที่ต้องการปิดบังตัวตนสามารถเข้าถึงเฟซบุ ๊กโดยไม่ต้องออกจากเครือข่าย Tor แม้แต่น้อย ทางเฟซบุ๊กจะไม่รู้ว่าการเชื่อมต่อมีที่มาจากไหน ขณะเดียวกันเราก็จะไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เฟซบุ๊กให ้บริการนี้อยู่ที่ประเทศไหนเหมือนกัน การเชื่อมต่อแบบนี้ลดความเสี่ยงจากการถูกจุดเชื่อมต่ อออกจากเครือข่าย Tor หรือ exit node ดักฟังหรือแก้ไขข้อมูลอย่างที่เคยมีกรณีก่อนหน้านี้
เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นทางเข้าผ่านทางโดเมน .onion นี้ทำหน้าที่เป็น load balancer ให้กับเซิร์ฟเวอร์จริง
ผมลองเข้าใช้บริการแล้วพบว่าเข้าได้ครั้งเดียวจากนั้ นพบข้อความผิดพลาดมาตลอด ใครลองใช้จริงจังแล้วเป็นอย่างไรมาแชร์กันได้
โดเมน .onion ต้องอาศัยการสร้างกุญแจสาธารณะที่แปลงเป็นโดเมนเช่นน ี้ได้พอดี ทำให้โดเมนมักมั่วๆ ไม่มีความหมาย แต่สามารถกำหนดช่วงต้นของโดเมนได้บ้าง เช่น Silk Road ตลาดค้ายาเสพติดขนาดใหญ่นั้นมีโดเมน silkroad6ownowfk.onion ทาง Project the Graph ระบุว่าที่โดเมนดูจะมีความหมายนี้ เป็นเพราะทีมงานสุ่มกุญแจสาธารณะไปเรื่อยๆ จากคำนำหน้าว่า facebook จนกระทั่งได้โดเมนที่น่าจะอ่านได้ง่ายๆ นี้มา
ที่มา - Project the Graph

Facebook, Tor, Privacy
อ่านต่อ...