หนังสือพิมพ์ Financial Times มีบทสัมภาษณ์ Larry Page ซีอีโอของกูเกิลอย่างละเอียด โดย Page เล่าเบื้องหลังการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ และเป้าหมายของกูเกิลในอนาคต
Page ยืนยันว่าเพิ่มอำนาจให้ Sundar Pichai ดูแล "ธุรกิจปัจจุบัน" ของกูเกิล เพื่อให้ตัวเขาเองว่างพอที่จะคิดถึงแผนการของกูเกิลใ นอนาคต
เป้าหมายหลักของกูเกิลคือการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม (societal goal) ซึ่งในแง่นี้เขามองว่ากูเกิลยังไม่ประสบความสำเร็จอย ่างที่ควรจำเป็น
เขาบอกว่าภารกิจเดิมของกูเกิลในการจัดระเบียบสารสนเท ศของโลก (organise the world

อ่านต่อ...