ยังไม่ทันจะขายได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ดีสำหรับ Microsoft Band ผู้ใช้ก็เริ่มรายงานมาถึงปัญหาที่ Microsoft Band ไม่สามารถซิงค์ได้ในวันนี้ โดยไมโครซอฟท์ออกมาระบุว่า มีปัญหาจากซอฟต์แวร์ภายในของเครื่อง และเตรียมปล่อยอัพเดตออกมาแก้ไขแล้ว
สำหรับปัญหาดังกล่าว เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาตามปฏิทินที่กำหนดวันสิ ้นสุดของ "เวลาออมแสง" (Daylight Saving Time) ซึ่งจะทำให้เวลาตามปกติช้าลงไปหนึ่งชั่วโมง ตามปกติแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บางชนิด (เช่น คอมพิวเตอร์) จะสามารถปรับเวลาได้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามสำหรับในกรณีของ Microsoft Band นั้น พบว่าการปรับเวลาไม่ถูกต้องนั่นเอง
"เวลาออมแสง" (Daylight Saving Time) เป็นการตกลงกันของบางประเทศและบางเขตเวลาที่จะให้มีก ารปรับนาฬิกาเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในช่วงหน้าร้อน (บางประเทศเรียกว่า "summer time") หลักการคือทำให้มีช่วงแสงสว่างที่เหมาะสมกับแต่ละท้อ งถิ่น ซึ่งในบางที่ แต่ละฤดูก็มีเวลาขึ้น-ลง ของดวงอาทิตย์ แตกต่างกันออกไป
ที่มา - Windows Central
Microsoft Band, Microsoft, Wearable Computing
อ่านต่อ...