Cisco ACI เปิดเราเตอร์ให้ควบคุมจากซอฟต์แวร์ภายนอกมาได้ ตอนนี้สำหรับผู้ดูแลระบบที่ชอบเขียนภาษา Python ก็มีตัวเลือกให้ใช้งานแล้ว เมื่อซิสโก้เปิดตัว acitoolkit ให้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี แถมโอเพนซอร์สแบบ Apache License 2.0
ตัว Cisco ACI เดิมก็รองรับ REST API อยู่แล้ว แต่การรองรับภาษา Python ตรงๆ ก็น่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ต้องการค วบคุมเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ไม่ต้องไปครอบ REST ด้วยภาษาที่ใช้พัฒนากันเอง อย่างไรก็ดียังมีบริการหลายตัวไม่รองรับในไลบรารีนี้ ได้แก่ service graphs, VMM Domains, SPAN, Atomic Counters, และการดึงค่าตรวจสอบอีกหลายอย่าง แต่ API ที่ให้มาก็น่าจะพอสำหรับการคอนฟิกพื้นฐานได้จำนวนมาก
ดาวน์โหลดไลบรารีได้จาก GitHub
ที่มา - Cisco
Cisco, Network, SDN
อ่านต่อ...