เอไอเอสรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีรายได้รวม 35,355 ล้านบาท ลดลง 3.1% จากไตรมาสก่อนหน้านี้ เพราะยอดขายโทรศัพท์มือถือลดลงเนื่องจากลูกค้ารอซื้อ iPhone 6 แต่เพิ่มขึ้น 2.6% หากเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (IC) เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิ 8,955 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
เอไอเอสมีผู้ใช้บริการรวม 43.795 ล้านเลขหมาย เพิ่มขึ้นอีก 917,000 เลขหมายจากไตรมาสก่อนหน้านี้ ซึ่งภาพรวมเอไอเอสมีลูกค้าบนระบบ 3G 2100 MHz แล้ว 38.7 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 88% ของลูกค้าทั้งหมด เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ปีนี้ 85% เรียบร้อยแล้ว ส่วนรายได้ต่อเลขหมายหรือ ARPU (Average revenue per user) ยังคงลดลงเหลือ 216 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน
ตอนนี้เอไอเอสมีสถานีฐาน 3G แล้ว 20,500 สถานี เกินเป้าหมายของปีนี้ 20,000 สถานีไปแล้ว และยังติดตั้ง small cells เพิ่มขึ้นในจุดที่มีการใช้งานหนาแน่น รวมทั้งเพิ่มจุดให้บริการ Wifi เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายในปีนี้ 28,000 จุด จากปัจจุบันมี 22,000 จุด และในปีหน้าบริษัทจะเริ่มลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ด้วยเทคโนโลยี FTTx และ VDSL อีกด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
AIS, Financial Report
อ่านต่อ...