เฟซบุ๊กเปิดรายการคำขอจากรัฐบาลทั่วโลกครึ่งปีแรกของ ปี 2014 ทั่วโลกมีคำขอจากรัฐบาลทั้งหมด 34,946 คน เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้งหมด 49,479 คน และมีรายการจำนวน "ชิ้นของเนื้อหา" ที่ปิดกั้นตามคำขอของรัฐบาล 8,774 รายการ
สำหรับการปิดกั้นเนื้อหาจะไม่รวมเนื้อหาที่ผิดต่อข้อ กำหนดของเฟซบุ๊กอยู่แล้ว
ในส่วนประเทศไทยมีการส่งคำขอบัญชีผู้ไปหนึ่งคนแต่ทางเฟซบุ๊กไม่ได้ส่ งข้อมูลให้ แต่ในรายงานนี้เป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่ากระทรวงไอซ ีทีสามารถขอให้เฟซบุ๊กปิดกั้นข้อมูล 5 รายการจากกฎหมายของไทยที่ห้ามวิจารณ์พระมหากษัตริย์ (ใช้คำตามรายงานของเฟซบุ๊ก แปลจาก "...under local laws prohibiting criticism of the King." รายงานไม่ได้แยกย่อยว่าทางการไทยระบุกฎหมายมาตราใดใน คำขอ)
ที่มา - Government Requests Report, TechCrunch

Facebook, Government
อ่านต่อ...