ไมโครซอฟท์เปิดตัว Dynamics CRM 2015 ซึ่งมากับลูกเล่นใหม่คือ Cortana (ที่มากับ WP8.1 และ Windows 10 ในอนาคต) ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งการด้วยเสียงให้จัดประชุม ตั้งแจ้งเตือน สร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ค้นหารายชื่อลูกค้าและข้อมูลอื่นๆ ได้
บริษัทจะวางขาย Dynamics CRM 2015 ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป มีทั้งรุ่นกลุ่มเมฆและรุ่นติดตั้งในองค์กรครับ
ที่มา: ZDNet
Microsoft Dynamics, Microsoft, Enterprise, CRM, Cortana
อ่านต่อ...