บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (SPVi) หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายสินค้าแอปเปิลในประเทศไทย รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีรายได้รวม 366.58 ล้านบาท ลดลง 18.62% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2556 และมีกำไรสุทธิ 2.38 ล้านบาท ลดลง 46.10%
SPVi ระบุว่าที่ตัวเลขไตรมาสนี้ออกมาลดลง มีสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว อีกทั้งลูกค้าเองก็ชะลอการซื้อสินค้าเพื่อรอสินค้าให ม่ที่เปิดตัวในต้นไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้บริษัทยังแจ้งยกเลิกสัญญาตั้งตัวแทนขายสินค ้าแอปเปิลในห้างบิ๊กซีด้วย
ในปีหน้าบริษัทคอมเซเว่นฯ มีแผนจะเข้าตลาดหุ้น ซึ่งคอมเซเว่นฯ ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแอปเปิลรายใหญ่อีกรายในไทย ก็น่าจะเห็นการเปรียบเทียบได้ชัดเจนขึ้นครับ
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
SPVi, Financial Report
อ่านต่อ...