Huawei ตกลงสนับสนุนเงินทุน 5 ล้านปอนด์ ให้แก่ University of Surrey ในอังกฤษ เพื่อใช้เป็นงบสำหรับงานวิจัยระบบ 5G
งานวิจัยของที่นี่เน้นการทดสอบระบบ 5G ในสภาพแวดล้อมจริง ไม่ใช่เพียงการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยในตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมแพลตฟอร์มสำหรับงานทดสอบ ซึ่งจะมีการทยอยติดตั้งระบบและเริ่มทดลองใช้งานเป็น 3 ส่วน คาดว่าส่วนแรกจะแล้วเสร็จได้ในช่วงเดือนเมษายนปีหน้า
ทั้งนี้เมื่อมีการเตรียมระบบทั้ง 3 ส่วนแล้วเสร็จในปี 2018 จะทำให้ระบบ 5G ของศูนย์วิจัยแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ของ University of Surrey ทั้งหมดซึ่่งมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตอยู่ภา ยในกว่า 17,000 คน
ที่ผ่านมา Huawei ได้ออกเงินสนับสนุนงานวิจัยระบบ 5G ให้แก่โครงการต่างๆ รวมเป็นเงินกว่า 600 ล้านดอลลาร์แล้ว
ที่มา - The Next Web
Huawei, 5G, Research
อ่านต่อ...