Apple เพิ่งได้รับอนุมัติสิทธิบัตรมาอีกชุดใหญ่ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Find My iPhone รวมทั้งแผนที่พร้อมระบบนำทางแบบ 3 มิติ
สำหรับฟีเจอร์ Find My iPhone นั้นก็เป็นฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตามเครื่ อง iPhone ที่อาจถูกวางลืมทิ้งไว้ หรือโดนใครขโมยไป โดยมันจะช่วยให้เจ้าของ iPhone สามารถติดตามตำแหน่งของ iPhone ที่เปิดใช้ระบบนี้ได้
ส่วนสิทธิบัตรแผนที่พร้อมระบบนำทาง 3 มิติที่ Apple ได้รับอนุมัตินั้นจะครอบคลุมส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่ส ามารถสลับไปมาได้ระหว่างการนำเสนอแบบ 2 มิติและ 3 มิติ รวมทั้งการแสดงผลเคลื่อนไหวที่ตอบสนองการสั่งงานโดยผ ู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ
อีกหนึ่งสิทธิบัตรเด่นที่ Apple ได้รับการรับรองในครั้งนี้คือระบบการฝังลายเซ็นดิจิท ัลของผู้เขียนหนังสือในอีบุ๊ก ที่จะทำให้นักประพันธ์แจกลายเซ็นแก่แฟนๆ ที่อ่านอีบุ๊กของพวกเขากันได้ง่ายๆ
ด้านการออกแบบ Apple ได้สิทธิบัตรการออกแบบมาอีก 2 ฉบับ คือ ฝาครอบ iPhone และส่วนติดต่อผู้ใช้งานของ Apple TV
นอกจาก 2 อย่างข้างต้นแล้ว ยังมีสิทธิบัตรอื่นๆ ที่น่าสนใจที่ Apple ได้รับการอนุมัติมาพร้อมกันอีก 35 รายการ สามารถดูรายชื่อของสิทธิบัตรเหล่านั้นได้จากที่มาของ ข่าว
ที่มา - Patently Apple
Apple, Patent
อ่านต่อ...