Electronic Frontier Foundation (EFF) ออกรายงานเปรียบเทียบความปลอดภัยของแอพแชทในท้องตลาด เกือบ 40 ตัว ว่ามีความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้มากน้อยแค่ไหน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 7 ส่วน

  • ข้อความถูกเข้ารหัสระหว่างส่งหรือไม่
  • ผู้ให้บริการ (เจ้าของแอพแชท) อ่านข้อความของเราได้หรือไม่
  • ยืนยันตัวตนของคู่สนทนาได้หรือไม่
  • ถ้าหากคีย์ที่ใช้เข้ารหัสถูกขโมย ข้อความเก่าๆ จะถูกแกะอ่านได้หรือไม่
  • โค้ดของแอพเปิดให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบว่าปลอดภัยจร ิงตามที่อ้างได้หรือไม่
  • มีเอกสารอธิบายสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยหรือไม่
  • โค้ดเคยถูกตรวจสอบ (audit) ว่าปลอดภัยจริงหรือไม่
    แอพที่ได้คะแนนผ่านทั้ง 7 หมวดมีด้วยกัน 6 ตัว ทั้งหมดเป็นแอพแชทที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยตั้งแต ่แรกอยู่แล้ว ได้แก่ ChatSecure + Orbot, Cryptocat, Signal/RedPhone, Silent Phone, Silent Text, TextSecure

สำหรับแอพยอดฮิตในท้องตลาดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ iMessage/FaceTime ของแอปเปิล (5/7) ในขณะที่แอพแชทที่โฆษณาตัวเองว่า "ปลอดภัย" อย่าง BBM ได้คะแนนเพียง 1/7 เท่านั้น (BBM Protected ได้ 3/7)
แอพยอดฮิตตัวอื่นๆ เช่น WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangout, Skype, Snapchat ได้คะแนน 2/7 (EFF ไม่ได้ทดสอบ LINE นะครับ) ส่วนแอพบางตัวอย่าง QQ และ Mxit สอบตกทุกการทดสอบ (0/7)
ที่มา - ตารางคะแนน EFF, EFF
EFF, FaceTime, iMessage, Instant Messenger, Privacy, Security
อ่านต่อ...