Google Drive เพิ่มส่วนขยายใหม่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดไฟล์ที่ เก็บไว้บนกลุ่มเมฆด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเ ตอร์ของตนเองได้แล้ว
แต่เดิมนั้นการเปิดไฟล์งานบน Google Drive ผ่านเว็บเบราว์เซอร์จะจำกัดเพียงเปิดใช้งานด้วยโปรแก รมที่รันบนเบราว์เซอร์ได้เท่านั้น (ซึ่งส่วนใหญ่ก็เปิดได้แค่กลุ่มไฟล์เอกสารสำนักงานเท ่านั้น) หากต้องการเปิดไฟล์ดังกล่าวด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive ลงมาที่เครื่องของตนเองก่อน ทว่าตอนนี้ Google Drive ได้ลดขั้นตอนจุกจิกตรงนี้ลงโดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้ค ลิกขวาที่ไฟล์งานซึ่งจะมีเมนู "Open With" ปรากฏขึ้นมา แล้วเลือกโปรแกรมที่จะใช้เพื่อเปิดไฟล์ดังกล่าวได้จา กแถบเมนูนั้นเลย
Google บอกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ในอีกไม่กี ่วันข้างหน้า แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้จำเป็นต้องติดตั้งแอพ Google Drive สำหรับ Windows และ Mac รุ่นใหม่สุด (1.18) และทำการซิงก์ไฟล์ที่จัดเก็บไว้กับข้อมูลในเครื่อง
ที่มา - Google Drive Blog

Google Drive, Google
อ่านต่อ...