มาสด้าเปิดสายการผลิตรถอีโคคาร์เฟส2 ที่โรงงานในนิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

More...